انواع فال ورق - falgir.blog.ir مشاهده لیست انواع فال ورق

انواع فال ورق،فال ورق،فال پاسور،فال تاروت،فال قهوه،فال ورق آنلاین،فال قهوه آنلاین،فال،فال ورق انلاین،انواع فال فال احساس با ورق

falgir.blog.ir

فال احساس با ورق - falgir.blog.ir


فال احساس برای اطلاع از احساس شخص مقابل نسبت به شما و احساس شما نسبت به آن شخص است.

ابتدا

ورق ها را خوب بر بزنید به حالتی که پشت ورق ها ببینید نه روی ورق را سپس به تعداد اسم شخص مقابل ورق بچینید .

مثلا  اسم (مینا ) دارای 4 حرف است بنابرین باید از اول دسته به ترتیب ۴ ورق کنار هم بگذاریم.

سپس به ترتیب از اولین ورق شروع به پر کردن همه ۴ دسته می کنیم سپس دسته ها را از اولین دسته روی هم قرار دهید.

حالا شروع به خواندن و تعبیر می کنیم ،شما باید ورق های مشابه را پیدا کنید و کنار بگذارید مثلا ۷ و ۷ حالا از هر نوعی بود .
چنانچه کنار هم بودند آنها را از بقیه دسته جدا کرده و کنار بگذارید به این ترتیب همه ورق های مشابه را کنار بگذارید و تعبیر کنید:


۱ : یا همان تک نشان :دوست داشتن

۲ : تردید و ۲دلی
۳: ازدواج قصد ازدواج داشتن

۴: مشکل داشتن

۵ : ناراحتی و غم
۶: تماس و ارتباط تلفنی

۷: حکایت از فکر کردن زیاد و به یاد او بودن را دارد
۸: از تیپ و قیافه شما خوشش میاد

۹:از رفتار و اخلاق شما خوشش میاد
۱۰: فاصله،دوری
سرباز: اگر برای مرد باشد نشان از غیرت و تعصب دارد اگر برای زن باشد یعنی شخص دیگری هم در زندگی او نقش مهمی دارد .
بی بی: اگر برای زن باشد نشان از غیرت آن زن را دارد و اگر برای مرد باشد یعنی زنی دیگر را هم دوست دارد .
( حتما رقیب نیست ! ممکن است از اعضای خانواده شخص باشد)
شاه: به معنی سلطان دل بودن


سپس از کارت های باقیمانده یک کارت با نیت احساس اصلی طرف مقابل بکشید و یک کارت با نیت احساس خود فال گیرنده بکشید و کارت سوم با نیت احساس مشترک بکشید و تبعیر کنید.